Lappli-Hus

Lappli-Hus

Lapplis samtliga husmodeller karakteriseras av det moderna boendets krav och ekonomisk användning av boytor.

I samtliga Lappli-Hus kan vi förverkliga kunders önskemål om ändringar. Lapplis storelementkonstruktioner och övriga tekniska lösningar tillåter denna frihet. Yrkeskunniga medarbetare tillverkar Lappli-Hus storelement i fabrikens torra och fina arbetsmiljö, där varje hus med alla sina detaljer produceras på specialbeställning. En av Lapplis kundförmåner är vår korta leveranstid och att fort kunna påbörja arbetet med husleveransen. Inomhusbyggandet kan därför utföras ekonomiskt även under vintertid.