Kärnhus

Kärnhus

Svensk hustradition från Småland

Kärnhus har som affärsidé att anpassa husen efter kunderns önskemål med arkitektonisk bearbetning och anpassning till tomt och omgivande bebyggelse.