Halmstads Stenhus

Halmstads Stenhus

Traditionellt hantverk, jordnära och småskaligt.

Allt fler upptäcker fördelarna med stenhhus och intresset att få bygga sitt eget har ökat markant under de senaste åren. Halmstads Stenhus koncept med skräddarsydda och prisvärda hus riktar sig därför till en allt bredare allmänhet. Vi vill möta förväntningarna hos den medvetne husköparen. Vår idé bygger på en lokal förankring med ett nära samarbete med duktiga hantverkare.

Vår byggprocess är rationell och okomplicerad och som byggherre och huskund ges man en god inblick och möjlighet att påverka från idéstadium till färdigt hus.

Grundvärden som utmärker Halmstads Stenhus är traditionellt hantverk, jordnära, småskaligt.