Animonhus

Animonhus

Ska du bygga en ny villa eller ett nytt fritidshus? Väljer du hustillverkaren Animonhus när du skall bygga hus får du en villa eller fritidshus med hög standardutrustning.

Ska du bygga en ny villa eller ett nytt fritidshus? Väljer du hustillverkaren Animonhus när du skall bygga hus får du en villa eller fritidshus med hög standardutrustning. Du kan välja en villa eller fritidshus bland våra standardhus eller bygga ett skräddarsytt hus du tar fram tillsammans med våra ritare. Då byggs huset efter familjens förutsättningar och tomtens beskaffenhet.